Rơm Vàng Ba Kích

130.000 

Rượu Ba Kích Rơm Vàng là một trong hai dòng sản phẩm mới được ra mắt của công ty rượu vodka cá sấu với mục tiêu là phục vụ thêm cho thị trường rượu ngâm truyền thống của người Việt nam