Rơm Vàng Mơ Rừng

65.000 

Rượu Mơ Rừng Rơm Vàng là một sản phẩm mới được ra mắt của công ty rượu Vodka Cá sấu với sự kết hợp rượu Vodka cá sấu xanh và tinh chất mơ rừng tạo ra vị ngọt ngào, dễ uống và quan trọng là an toàn thực phẩm.